ارتینگ ابزار دقیق

با سلام

جناب مهندس لطفی @farzad_lotfi
لطفاً در صورت امکان نحوه ارتینگ تجهیزات ابزار دقیق توضیحات مختصری بدین.
آیا روش اتصال زیر صحیح است؟
سیم ارت به ارت ابزار دقیق تابلو کنترل و به بدنه تجهیز و شیلد از یک سمت اتصال و سمت تجهیز باز باشد.

1 پسندیده

در قسمت جانکشن باکس و گلند کاملا توضیح داده شده است لطفا مشاهده فرمایید.