تعداد ماژول های در رک توسعه

سلام
حداکثر تعداد ماژول ها (I/O،IMوCP)در رک توسعه چندتا است و از هرکدام حداکثر چندتا میتوان گذاشت؟
مثلا میتوان ۸تا I/Oو دوتا IMیعنی مجموعا ۱۰ گذاشت؟
وقتی که دو CPUرا توسط دو کابل نوری با سینک ماژول به هم وصل میکنم. کانکتور فیبرهای نوری چیست؟

سلام وقت بخیر
شما درست گفتید میتونید 8 تا کارت بجز IM داشته باشید مجموعا 9 تا
موفق باشی

اگر دو تا IMدر رک توسعه گذاشتیم(به صورت ریداندانت) در این شرایط حدکثر ۷ ماژول I/O میتوان گذاشت یا ۸ تا؟

سلام وقت بخیر
IM153 که برای REDUNDANCY استفاده میشه میتونیم 12 کارت در کنارش قرار بدیم و در صورت استفاده بصورت تک یا ریداندنسی در تعداد کارتها تفاوتی ندارد
موفق باشی