تساوی برنولی ( فشار بخار و کاویتاسیون)

با سلام خدمت دکتر جوانبخت
آقای دکتر در قسمت 4 از فصل دوم، در قسمت توضیحات آستانه کاویتاسیون، از تساوی برنولی استفاده کردید و به نگاه ترم ناشی از هد فشار بخار را نوشتید. در صورتیکه مطابق تساوی برنولی طرف سمت راست تساوی باید برابر با صفر باشد. چگونه سمت چپ تساوی (در تصویر) بزرگتر صفر می شود( درحالیکه کلیه هدها به یک طرف تساوی انتقال داده شده اند).
image

سپاس از وقت شما

با سلام
در هنگام نوشتن معادله کلاسیک برنولی انرژی سیال(شامل ترم فشاری+سرعتی و هندسی) روی یک مسیر جریان ثابت می‌باشد. ولی اساساً این یک فرض ایده‌آل است و بایستی ترم‌های تلفات (افت‌ها) را نیز در معادله وارد کنیم. حال اگر همه جملات را به یک سمت منتقل کنیم طرف دیگر تساوی برابر صفر می‌شود. ولی این امر آستانه کاویتاسیون می‌شود اگر این ترم‌های انرژی از فشار بخار تقسیم بر حجم مخصوص بزرگتر نباشد. لذا در طرف راست معادله، فشار بخار را بعنوان شاخص می نویسیم که بایستی انرژی سیال بزرگتر از آن باشد.

از منظر دیگر فشار اتمسفر مطلق بوده است در حالیکه فشار ساکشن درون لوله در ورودی پمپ، نسبی است لذا باید ترم فشار بخار را نیز لحاظ کنیم.

باتشکر

1 پسندیده