استفاده از زبان گراف

سلام
با توجه به مزیت زبان گراف در پروژه های ترتیبی و این که این زبان در s1200 وجود ندارد ،آیا می توان در یک cpu s300 با زبان گراف برنامه ای نوشت و سپس ان را به لدر تبدیل کرد و در یک fb در s1200 کپی کرد؟؟

سلام
برنامه گراف برای s7-1200 قابل استفاده نیست،برنامه گراف قابل تبدیل به LAD هم نمیباشد،فقط به SCL تبدیل میشود که نهایتا شکل قابل فهمی نخواهد داشت،این زبان از SFC هایی داخل CPU اسفاه میکند که در CPU S7 1200 وجود ندارد پس بردن برنامه به هر شکل در 1200 مشکل رو رفع نمکند