بازرسی و تست لوله و اتصالات

مهندس در یک پروژه مشغول کار هستم که پیمانکار میخواهد لوله و اتصالات اجرا شده را تحویل دهد. ممنون میشم در مورد بازرسی های قبل و در حین و و نحوه یتحویل گیری توضیح و یا راهنمایی کنید.ممنون.

سلام و عرض ادب

این بخش طبعا جز کار QC هست که نیازمند شناخت استاندارد و کدهای طراحی و ابعادی و … است و در بخش PIPING نیست ولیکن شما می بایست همه این استاندارد های مورد نیاز را در مدارک بازرسی که توسط بخش QC تولید میشود دنبال کنید.

مدارکی همچون ITP که به شما کمک خواهد که چه در حالت استوک و یا در حالت تولید تمامی تست ها و آزمون های مورد نظر برای تحویل یک المان را شناسایی کنید.

بصورت کلی میزان سخت گیری و سطح بازرسی هر کدام از این المان ها بسته به استاندارد مورد استناد در ITP دارد، برای مثال IGS به مراتب سختگیرانه تر از IPS در خصوص بازرسی لوله برخوردها خواهد کرد.

بنا براین به صورت کلی نمیتوان موارد مشخصی را به جهت بازرسی در قبل و بعد عنوان نمود چرا که در هر مورد ITP و ایستگاه های بازرسی خاص خود را خواهد داشت.