شبیه سازی و طراحی کوره

سلام
ٰٰٰٰٰٰمن برای طراحی یک کوره (واحد تولید گاز سنتز ) کاتالیستی باید کوره را جدا شبیه سازی کنم و به یک راکتور مثلا پلاگ وصل کنم یا راهی هست که بتونم داخل تیوب های کوره کاتالیست و واکنش ها را جایگزاری کنم
چطور میتونم واکنش ها را در کوره انجام دهم
و اینکه واکنش های ناشی از احتراق دراخ محفظه احتراق کوره را به کوره بدم
آیا در دوره زراحی مبدل طراحی کوره هم کنجانده شده است.