شبیه سازی و طراحی کوره

سلام
ٰٰٰٰٰٰمن برای طراحی یک کوره (واحد تولید گاز سنتز ) کاتالیستی باید کوره را جدا شبیه سازی کنم و به یک راکتور مثلا پلاگ وصل کنم یا راهی هست که بتونم داخل تیوب های کوره کاتالیست و واکنش ها را جایگزاری کنم
چطور میتونم واکنش ها را در کوره انجام دهم
و اینکه واکنش های ناشی از احتراق دراخ محفظه احتراق کوره را به کوره بدم
آیا در دوره زراحی مبدل طراحی کوره هم کنجانده شده است.

برای طراحی کوره های کاتالیستی نرم افزار ASPEN PLUS یا ASPEN HYSYS این قابلیت رو دارا هستند تا از نظر CHEMICAL REACTION محاسبات فرآیندی رو انجام بدهند .
در مورد سایزینگ راکتور در صورتی که کوره بصورت PLUG REACTOR باشه میتوان با نرم افزار HTRI مدلسازی و معادلسازی انجام داد البته این کار کمی پیچیده هستش چرا که برای انجام محاسبات دقیق فرآیندی نیاز به مدل ترمودینامیکی مناسب به همراه REACTION DATA & REACTION RATE میباشد که خودش مبحث جداگانه ای میباشد.
میئانید از مثالها وراهنمای برنامه های فرآیندی ASPEN PLUS /ASPEN HSYS محاسبات اولیه رو ملاحظه کنید