تست نشتی دستگاه پکیج

سلام
برای تست نشتی درون پکیج استاد راهنما در فیلم آموزشی میفرمایند که لوله های سه چهارم دیوار را با لوله دو سر رزوه‌وصل کنید ک اصلاح کوپل کردن را استفاده میکند
و دستگاه را روشن کنیم اگر بعد از ربع ساعت فشار نیفتاد پس دستگاه مشکل نشتی ندارد
ولی این بنظرم منطقی نیست
بنظرم باید سه چهارم های پکیج را به هم وصل کنیم
نظر شما چیه؟
راهنمایی بفرمایید

سلام. خوب وقتی میخوایم از دستگاه مطمئن بشیم جهت نشتی، طبیعتا سه چهارم دستگاه و باید به هم کوپل کنیم دیگه.
به عبارتی دیگه اتصال کوتاه میکنیم

سلام .جهت تست نشتی دستگاه ورودی مدار رفت و برگشت سه چهارم را به روش کوبل از زیر دستگاه به یکدیگر متصل میکنیم.در صورت افت درجه مانومتر و تست سلامت منبع انبساط نشتی در سیکل دستگاه میباشد و در صورت کم نشدن درجه مانومتر یک چهار راههه تهییه میکنیم . یک سمت یک شیر جهت ورود اب سرد اتصال به اب سرد دستگاه یک سمت درجه بار دو سمت دیگر مدار رفت وبرگشت گرمایش متصل میشود بوسیله شیر اب سرد را به مدار گرمایش تزریق میکنیم تا حدی که به لوله کشی داخلی صدمه نزند .در صورت کم شدن درجه بعد از گذشت زمان لوله کشی داخلی نشتی دارد