ورودی آنالوگ تابع اسکیل در مبحث کنترل دما

در مجموعه tia portal در جلسه ششم بخش اول در مبحث کنترل دما چرا ورودی آنالوگ تابع اسکیل را piw در نظر گرفته شده است و iw نیست؟

در سری ۱۲۰۰ برای آدرس دهی آنالوگ باید از IW,QW استفاده کنید

در Plc سری ۳۰۰ و ۴۰۰ برای آنالوگ از piw، pqw استفاده میکنم

ممنون.در سری 1200 و 1500 برای آنالوگ باید از iw استفاده کرد یا piw و pqw ?