سلکتور کنترل دور پنکه سقفی

سلام جناب مهندس
سلکتور کنتور دور پنکه سقفی تقریبا عملکرد تپ چنجر ترانس قدرت رو دارند و با کم و زیاد کردن دور سیم پیچ باعث کنترل ولتاژ و در نهایت کنترل دور میشن؟

سلام از عملکرد سلکتوری پنکه سقفی اطلاعی ندارم متاسانه