تعیین فشار طراحی مخازن

با سلام
سوال ۱: زمانی که گفته میشود مخزن سربسته ای با فشار full of water طراحی گردد (مخزن توسط over flow با اتمسفر در ارتباط هست)، آیا فشار طراحی برابر است با مجموع فشار اتمسفر و فشار هیدرو استاتیک یا فقط فشار هیدرواستاتیک کفایت میکند؟
سوال ۲: در حالتی که مخزن کاملا سر باز باشد آیا فشار طراحی برابر است با مجموع فشار اتمسفر و فشار ناشی از پر بودن مخزن با آب؟ یا فشار نسبی به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته میشود؟
سوال۳: اینکه گفته میشه با فشار اتمسفریک طراحی گردد یعنی فارغ از اینکه چه سطح سیالی داشته باشیم ، فشار طراحی رو ا بار در نظر بگیرم؟

1 پسندیده

با سلام
پاسخ بر اساس ASME Sec. VIII :
1- فشار طراحی فشار نسبی هست نه مطلق (در درس توضیح داده شده) بنابراین فشار ستون سیال به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می شود. به هر حال نگاهی به Spec طراحی و مدرک Process Design Criteria شود تا مارجینی برایش در نظر میگیرند یا خیر. پروسس تعیین میکند فشار طراحی چند باشد.
2- مخزن اتمسفریک در Scope استاندارد ASME نمی باشد. در بالا پاسخ داده شد فشار نسبی.
3- یک موضوع به گونه های مختلف پرسیده شده است پاسخ در دو آیتم بالا گفته شده. فقط ستون سیال و لاغیر.
به هر حال در مخزن بسته، اگر بخاراتی بر روی سطح سیال جمع گردد فشار آن نیز باید به فشار طراحی اضافه شود.
موفق باشید.

1 پسندیده