تغییر زمان کالیبراسیون شیرهای اطمینان

تغییر فواصل بازرسی (کم یا زیاد کردن) شیرهای اطمینان (PSV) آیا از استاندارد خاصی پیروی می کند یا صرفا بر اساس سابقه کالیبره تجهیز است؟

2 پسندیده

دوستان عزیز یک گروه اختصاصی برای شما در تلگرام ایجاد کردم که آدرسش به شرح زیر است
و پاسخگویی هم در گروه و هم‌فروم انجام میشه

:high_brightness:لینک گروه اختصاصی کلاس ASME Sec VIII نماتک در تلگرام
https://t.me/+ZI3nz8mEoY84OTRk

1 پسندیده

:dizzy:استانداردهای بازه های زمانی بازرسی و تنظیم و تست شیرهای اطمینان :dizzy:

بازه های زمانی بازرسی و تنظیم و تست شیرهای اطمینان از استانداردهای زیر استخراج می گردد :
1- کد API 510 فصل ششم
2- کد API 570 فصل ششم
3-استاندارد EEMUA 188
4- استاندارد ASME Sec VII : برای بویلرهای نیروگاهی

الف- در کدهای api 510 و api 570 بازه های حداکثری 10 سال برای سرویس های تمیز و 5 سال برای سرویس های کثیف و خورنده را تعریف کرده است.
ب- در استاندارد بازرسی شیرهای اطمینان api 576 بازه خاصی را تعریف نکرده ولی ذکر شده است که از as recieved pop می توان برای بسط و یا کوتاه کردن بازه زمانی استفاده کرد.
ج- بر اساس EEMUA شماره 188 بازه بازرسی و تست از دوازده ماه تا شش سال می تواند باشد که به صورت قوانین سرانگشتی برای حالاتی که سوابقی از شیر در اختیار نباشد یکسال برای سرویس های کثیف و دو سال برای سرویس های تمیز می باشد.
د-برای بویلرها در استاندارد ASME sec vii ذکر شده است که حداکثر بازه زمانی تست یکساله در نظر گرفته شود

یکی دیگر از استانداردهای کاربردی در این زمینه برای بازه های زمانی بازرسی و تنظیم و تست شیرهای اطمینان استاندارد NBIC NB-23-Part 4 می باشد که در بند 3.2.6 به بررسی بازه های زمانی شیرهای اطمینان بر اساس تجهیزات متفاوت می پردازد که هم اکنون مرور می کنیم :

:zap:1- بویلرهای نیروگاهی :
الف- فشار کمتر از 400 psi : در صورتی که فشار کمتر از400 psi باشد، این استاندارد توصیه به چک های بهره برداری 6 ماهه و انجام تست فشار به صورت سالانه نموده است.
ب- فشار بیشتر از 400 psi : برای فشار بیشتر از 400 psi حداقل هر 3 سال یکبار تست فشار انجام شود و البته سوابق قبلی نیز در بازه های زمانی بازرسی مد نظر قرار گیرد.

:high_brightness:2- بویلرهای دما بالا hitg tempereature hot water boiler : انجام تست فشار به صورت سالیانه توصیه می گردد و حتما با انجام تست بر روی تست بنچ بخار می باشد. البته می توان از بند 103.1.3 استاندارد ASME Sec VII نیز در انجام Hot set نیز بهره برد.

:zap:3- تبخیرکننده ها Organic Fluid Vaporizer : بازه زمانی بازرسی را سالیانه ذکر نموده است.

:zap:4- بویلرهای گرم کننده با فشار بخار پایین : LP Steam Heating Boiler : این بویلرها که استاندارد ساخت آن ها ASME Sec IV می باشد، بازه زمانی چک های بهره برداری را هر 3 ماه یکبار و بازرسی و تست را سالیانه ذکر نموده است.

:zap:5- گرمکن های آب Water Heater : چک های بهره برداری هر 2 ماه یکبار با توجه به سوابق فرایندی و بازرسی های هر 3 سال یکبار باشند،

:zap:6- ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی :
این استاندارد نیز نظیر کدهای api plant به این امر اشاره کرده است که بازه های زمانی بازرسی بسیار وابسته به سوابق فرایندی، نوع سیال، خورندگی آن و سایر شرایط دارد. سپس در ادامه به یک جدول اشاره نموده که می توان به عنوان یک خط مشی در این زمینه بر اساس سرویس در نظر گرفت :
سرویس بخار : سالیانه
سرویس هوا و گازهای تمیز : هر 3 سال یکبار
شیراطمینان با ترکیب راپچر دیسک : هر 5 سال یکبار
سرویس های پروپان و تبریدی : هر 5 سال یکبار
بقیه سرویس ها : بسته به سوابق فرایندی

:warning:بازه زمانی shel lufe شیرهای اطمینان : گاها ممکن است یک شیر اطمینان تنظیم و تست شده باشد، ولی مدتی است در انبار نگهداری می شود تا بر روی تجهیز نصب شود؛ در استاندارد NBIC NB23 -part4 در بخش supplement 3 به این موضوع می پرداز که بستگی به موارد زیر دارد
:white_check_mark:دمای نگهداری
:white_check_mark:رطوبت نگهداری بسته به نوع seat
:white_check_mark:زمان shel life
:white_check_mark:الزام تست یا lift lever قبل از استفاده در صورت عبور از shelf life

:high_brightness:نحوه تغییر بازه زمانی بازرسی تنطیم و تست شیرهای اطمینان:

:white_check_mark:همانطور که در بررسی کدها و استانداردها مشاهده نمودید بازه دقیقی را ذکر نمی کنند و همواره به کلمه حداکثر اکتفا می نمایند، حال سوال اینجاست که چگونه این بازه های زمانی بازرسی را کاهش یا افزایش دهیم ؟
:o:افزایش یا کاهش بازه های زمانی بازرسی شیرهای اطمینان مبتنی بر نتایج بازرسی و اثربخشی بازه زمانی بازرسی است. که در API 576 بازرسی شیرهای اطمینان را در چند مرحله ذکر نموده است
1- مرحله اول ; site indpection : یعنی زمانی که شیر اطمینان را باز می کنید، توسط بهره بردار میزان رسوبات و خوردگی های احتمالی توسط بازرس بررسی می شود. این موضوع نشان دهنده اثربخشی بازه زمانی بازرسی است . اگر میزان خوردگی و رسوبات زیاد بوده نشان دهنده این است که باید بازه زمانی بازرسی کاهش یابد . یا اگر چندین دوره است رسوب و خوردگی مشاهده نمی شود می توانید افزایش دهید
2- مرحله as recived test : در این مرحله قبل از باز کردن اجزای شیر اطمینان ، آن را بر روی تست بنچ قرار می دهید و تست عملکردی می گیرید، جام کردن یا تغییر زیاد در این مرحله نیز نشانگر میزان تغییرات سیال و دما بر روی عملکرد شیر است و می توانید بر اساس نتایج آن بازه زمانی بازرسی را کاهش دهید.
3-مرحله سوم : dismantling : معمولا بعد از 5 سال یا 2 دوره هر کدام کوچکتر است باید حتما اجزا شیر اطمینان باز شود، و بر اساس نتایج بازرسی تصمیم به اثربخشی بازه زمانی بازرسی می گیرید.

:warning:نتیجه گیری : بازه های زمانی بازرسی شیرهای اطمینان مبتنی بر نتایج بازرسی است

2 پسندیده