بخارشور دلونگی لوله بلند داخل بویلر

باسلام
مهندس در صورت شکستن لوله بلند داخل بویلر باید بویلر رو عوض کنیم؟

دوست عزیز
میتوان یک لوله به باقیمانده لوله شکسته اضافه کرد و دور آن را جوش داد در صورتی که بویلر خردگی زیاد داشته باشد ارزش تعمیر ندارد و تعویض کنید