طریقه نوشتن حروف در داخل دیتا شیت

آیا حروف انگلیسی همه باید با حروف بزرگ نوشته بشه؟

خیر الزامی نیست