سیگنال فیدبک پوزیشنر

سلام
در پوزیشنر یک سیگنال برگشتی میتوان استفاده کرد تا موقعیت کنترل ولو را برای کنترلر آشکار کند که به آن پوزیشنر ترانسمیتر می گویند
2: این سیگنال فیدبک برگشتی توسط پوزیشنر ترانسمیتر ، صرفا برای مانیتور در اتاق کنترل است یا کنترولر بر اساس آن سیگنال 4تا 20 ارسالی به پوزیشنر را تغییر میدهد تا دقیق تر به set point برسیم؟

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
سیگنال فیدبک برگشتی توسط پوزیشنر ، برای مانیتور در اتاق کنترل و همچنین چک کردن عملکرد صحیح ولو میباشد
موفق باشی