پوزیشنر ترنسمیتر

سلام
اشاره کردید که یک سیگنال برگشتی میتوان استفاده کرد تا موقعیت کنترل ولو را برای کنترلر آشکار کند که به آن پوزیشنر ترانسمیتر گفتید:
2: این سیگنال فیدبک برگشتی توسط پوزیشنر ترانسمیتر ، صرفا برای مانیتور در اتاق کنترل است یا کنترولر بر اساس آن سیگنال 4تا 20 ارسالی به پوزیشنر را تغییر میدهد تا دقیق تر به set point برسیم؟
2- به صورت کلی سیگنال فیدبک در کنترل ولو ها و سروو موتور ولوها به چه منظوری استفاده میشه؟

1 پسندیده

این مورد در بسته توضیح داده شده کاملا. صرفا فیدبک ولو هست که مشخص شه ما به ازای سیگنال جریان ارسال شده آیا ولو در همون درصد قرار گرفته یا خیر. بسته ابزاردقیق کاربردی رو مشاهده نمایید.