علائم درج شده روی موتور جاروبرقی

سلام. روی برخی از موتورهای جاروبرقی نوشته شده CLASS F نشان دهنده چیست