تعمیرات لوازم خانگی .اتو

استاد میخواستم بدونم اگه تو اتو خانگی جای که با فشار اهرم با بیرون میپاشه کیپ سوده با چه چیزی باز کنیم