تعمیر چای سازو المنت

استاد تو چای ساز وقتی المنت میسوزه و گفت المنت سماوری جایگزین کنیم و قتی.بعد زدن دو سوراخ با مته ته چای ساز و جای گذاری المنت آب نشت نمیکنه به هر حال کف کتری یا چای ساز سوراخ میشه با مته

درود بله دقیقا همینطوره کف کتری با مته سوراخ میشه و واشرهای المینیومی و مهره المنت باسفت شدن آبندی میشه و تنها راه المنتهای پرسی هستش

1 پسندیده

ممنون

خود المنت کف خواب رو که میخرید واشر داره ابتدا سوراخ که زدی با سنباده که سر دریل وصل میشه کامل پلیسه ها رو از بین ببر بعد واشر رو از داخل کتری بنداز بعد المنت رو که رد کردی پیچش که از کف کتری اومد بیرون با مهره ای که داره محکم ببند بعد با چسب مزدا دورش رو خوب آب بندی کن حل میشه.

ممنون