فلومتر با قابلیت تجمیع در یک روز

ایتم totalizer رو اضافه کنین

دیتا شیت فلومتر مگنتیک رو آماده میکنم پروسس از من میخاد فلومتر حتما قابلیت تجمیع داده در یک روز رو داشته باشه که هر موقع خواستن بیان لوکال ببینن .تو دیتا شیت چه چیزی بنویسم که این قابلیت رو نشون بده؟