تعمیر لوازم خانگی سرخ کن

استاد سرخ کن جزوه دوره نیست ولی میخواستم بدونم مدارس شبیه کدوم از قسمت دوره ها هست اگه بخوام سرخ کنم تعمیر کنم

درود مثل مدارات اسپرسو و پلوپز هستند دقیقا همون مداره

ممنون استاد