قفل شدن رنده آبمیوه گیری

سلام . آب میوه گیری اون قسمتی که با پیچ گوشتی مشخص کردم قفل کرده باز نمیشه


در بعضی از دستگاه ها تیغه پرس هست روی کوبل زیر و خارج نمیشه طبیعیه

1 پسندیده