ارتباط مولتی مستر پروفیباس تداخل

با سلام. در بخش شبکه های صنعتی شما پروژه مولتی مستر را اجرا کردید. مستر 1 با اسلیو خوش که 1 است ارتباط دارد و مستر 2 با اسلیو خودش که 2 است ارتباط دارد. همچنین چون شبکه کردیم مستر 1 می تواند از اسلیو دوم بخواند. سوالم این است که بالفرض مستر 1 با اسلیو خودش عملیات نوشتن را شروع کرد و درست در همین لحظه در مستر دوم می خواهیم اطلاعات اسلیو اول را بخوانیم اینجا مستر دوم باید صبر کند تا شبکه آزاد شده و بعد بخواند؟

سلام
اولویت ارتباط بین مستر و اسیلو خود سیستم میباشد
سرعت انتقال خیلی بالا هست اختلاف زمان کمتر از میلی ثانیه میباشد
موفق باشی