پمپ اسلاری مبنای محاسباتش

با سلام
محاسبات پمپ های سانتریفیوز در مورد پمپ اسلاری میشه انجام داد؟

با سلام. مبنای محاسبات هیدرولیک برای هر پمپ سانتریفوژ آب هست. بعد از اون باید برای شرایط اون سیال اصلاحات انجام بشه که در پمپ های اسلاری بر حسب نوع سیال که ستلینگ هست یا … ضرایب اصلاحی اعمال میشن.

ممنونم جناب مهندس

1 پسندیده