پاسخ سوال موتورهای کولری

ادامه دادن بحث از موتور های کولری:

دوست گرامی در مورد حساب موتورهای کولری در مرحله اول اينکه هيچ قولي برای این‌کار داده‌ نشده و شرکت نماتک و بنده تعهدي در این خصوص نداریم اما من باز جدول کارخانه را تهیه کردم و جهت ارائه به‌ شما در اختیار شرکت گذاشتم .
و دوم اینکه موتورهای کولری دارای تنوع بسیاری بوده و هست (بعنوان مثال موتوژن ، الکترولوکس ، وستینگهاووس ، ایتالیایی ، جنرال الکتریک ووووو) و در اختیار گذاردن مشخصات الگویی تمامی آنها بسیار دشوار میباشد

استاد بقیه دینام های کولری میتوان از سیم پیچ ها سوخته داخل دینام الگو برداری کنیم یا حتمن باید نقشه باشه