تعمیر مکانیکی ۱۲۳

استاد مولنیکس ۱۲۳ زمانی که یکی از کلید ها از کار بیفته و کلید موجود نباشه بخوایم اون کلیدو از مدار خارج کنیم و اتصالات کلید معیوب را به کلید سالم وصل کنیم باید چیکار کنیم

درود یک برق مستقیم به موتور میدهید یک سر برق به کلید فشاری سالم و خروجی ان به موتور

1 پسندیده

سلام .
با اجازه مهندس و استاد عزیزم . در مولینکس 123 اگر موتور 5 سیمه بود باید موتور را به دو سیمه تبدیل کرد بعد کلید را حذف کنید .
5 سیمه ترمز دارند .
متشکرم.