انتقال فایل سازه

سلام مهندس شاملو دربحث رویت مپ هنگام انتقال فایل سازه به سیستم دفالت متریک موس را روی فایل سازه قرار میدهم یک کادر ابی ایجاد میشود ولی شما درموقع تدریستون روی فایل سازه قرارمیگیرید اون کادر ابی ایجاد نمیشه راهنمایی میفرمایید که کار مثل تدریس شما پیش برود واون کادر ایجاد نشه