تعمیر جارو برقی و خرطومی

استاد همه کوبل و خرطومی.را توضیح دادید فقط خرطومی های که سیم داخلش هست به دسته و کوبل چطوری وصل میشه