قطعه آبی رنگ کنار زغال موتور دستگاه غذاساز

سلام . قطعه آبی رنگ کنار زغال دستگاه غذا ساز چیست


درود وریستور هست که روی موتور های در مسیر جاروبک نصب میشه

2 پسندیده