قطعه آبی رنگ کنار زغال موتور دستگاه غذاساز

سلام . قطعه آبی رنگ کنار زغال دستگاه غذا ساز چیست