تعمیر مخلوط کن بستن

من یک مخلوط کن دارم که متور ا میبندم باز بالا پاین میشه پیچ هام سفت میشن باید چیکار کنم