تعمیر مخلوط کن متور

یک مخلوط کن هست که وقتی متورو را میبندی بازم بالا پایین میشود و سر جای خود بالا پایین میشود و یک های متور تا آخر سفت هستن باید چیکار بکنیم

درود برشما این طبیعی هست و باید بازی داشته باشه که هنگام لرزش و خرد کردن مواد بدنه آسیب نبینه و حداقل لرزش رو داشته باشه

ممنون استاد