مدارک سیستم اعلان حریق

جهت اجرای سیستم اعلان حریق در یک پروژه صنعتی چه مدارکی باید توسط طراح محترم در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت قرار گیرد؟
در صورت تغییر نقشه های نهایی (نقشه اجرا شده سیویل با نقشه های موجود مغایرت دارد) با توجه به نهایی شدن نقشه های طراح و پایان قرارداد آن ها آیا باید با توجه به شرایط جدید اجرا شده نقشه توسط طراح مجددا بازطراحی شود یا نقشه های As built دستگاه اجرا کفایت می کند؟

سلام مهندس عزیز
نوع پروژه صنعتی مهم است که صنعت نفت، فولاد، مس و … باشه، چرا که هر کدام پروتکل های خود را در رفت و آمد نقشه های طراحی و اسناد پروژه دارن ولیکن موارد مهم به شرح زیر است:
1- انتخاب نوع دتکتورها با توجه به نوع تصرف و کد ارتفاعی
2- انتخاب نوع سیستم و محاسبات Load Factor
3- محاسبه تعداد دتکتورها جهت هر تصرف (مثلاً سوله X چه تعداد بیم دتکتور نیاز دارد یا لدر کابل Yچه متراژی LHD نیاز دارد)
4- مستندات کابل انتخابی با توجه به مشخصات و حساسیت پروژه
5- محاسبات شدت صوت تجهیزات هشدار شنیداری و البته در صورت وجود محاسبات تجهیزات هشدار دیداری
6- محاسبات ظرفیت باتری
7- تعیین جدول یا ماتریس C&E
8- تهیه فایل الزامات جانمایی و نصب تجهیزات شامل دتکتورهای، آژیرها، اینترفیس، ریموت ها و…
9- و…

مستندات با آنچه اجرا شده بایستی تطبیق داشته باشد.

1 پسندیده