نمونه سوال مدار هیدرولیک

باسلام استاد عزیز میخواستم نمونه سوالهایی و در صودت امکان در اختیا بگذارید که مثلا خواسته ها و انتظارات و از یه مدار هیدرولیک در فرض سوال اورده باشه و ما با توجه به خواسته های سوال مدار و طراحی کنیم (مدارهای در حد هیدرولیک مقدماتی)و بعد از طراحی با نگاه به جواب درست سوال که مدار صحیح و پیاده کرده بتونیم اشکالهای کارمون و پیدا کنیم فکر میکنم روش خوبی برای اشنایی بیشتر ما با مباحث باشه با تشکر

سلام
کتاب های هیدرولیک نوشته اقای Ashbyکه ترجمه آن نیز در بازار موجود است و یا کتاب های شرکت فستو آلمان کمک کننده خواهد بود.