کاربرد ترمینال دیود

درقسمت ترمینال ما سه تا پایه با علامت +و- و دیود داریم.این پایه دیود برای چه کاری هستش؟

لطفا عکس ارسال کنین ولی احتمال دارد برای test point باشد