قطعه مشکی رنگ روی خازن روغنی چیست

سلام. یک قطعه مشکی رنگ روی پایه های com و Herm نصب بود کار این قطعه چیست

اگر روی کمپرسور اورلد وجود نداره اورلد هستش