چک ولو پیلوت دار

سلام وقت بخیر توی توضیحاتتون گفتید باید سطح مقطع دیسکی که درون چک ولو پیلوتی هست نسبت به سطح مقطع اسپول یه نسبتی داشته باشه (area ratio)و در واقع بزرگتر باشه … ولی چک ولو برش خورده ای که باز کردید سطح مقطع جلو و پشت اسپول مساوی بود این باعث نمیشه بعد از باز شدن مسیر …نیروی هیدرولیکی دو سمت اسپول مساوی بشه و سمتی که فنر داره نیروش بیشتر شه
وباعث بسته شدن مسیر پیلوت بشه ؟؟باتشکر

با سلام
با دقت میتوان متوجه شد که سطح مقطع ها و بعبارتی مولفه نیرو است که معادلات تعادل را ایجاد می کند متفاوت است پس مقادیر برآیند نیروها در راستای باز شدن است.