شرایط طغیان و طراحی برج

سلام
آزمایشات فهمیدن شرایط طغیان برج و نحوی مقابله با آن در صنعت

با سلام
معمولا در قبل از ساخت برج شرایط هیدرولیکی سینی های برج توسط طراح در شرایط مختلف چک میگردد .
این مطالعات با نرم افزار هایسیس و اسپن پلاس قابل انجام هستش .پدیدهای مورد بررسی شامل طغیان و ریزش سیال از سینی ها باید حتما در مرحله طراحی بررسی گردد.این موضوع با سازنده سینی ها نیز چک میگردد و باید توسط سازنده سینی ها یا پکینگ برج چک گردد. در عملیات اگر برجی دچار این پدیده ها گردد میزان افت فشار برج یا فشار بالا و پایین برج تغییر کرده و گاهها در کیفیت محصول تاثیر گذار خواهد بود .این موضوع توسط اوپراتورهای اتاق کنترل نیز بررسی و مورد توجه قرار خواهد گرفت.