توری دهانه های تخلیه هوا

با سلام
در فصل 5 در مبحث 14 در قسمت کلیات، در صفحه 47 گفته شده که دهانه تخلیه باید مجهز به توری سیمی باشد. ( شکل زیر)
image

اما در قسمت های دیگر کتاب مثل تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن ( صفحه 49) یا تخلیه هوای چندن آشپزخانه در ساختمان ( صفحه 54 مورد 8) گفته شده توری سیمی نباید نصب شود. این تناقض چگونه توجیه میشود.

image

با سلام
در قسمت اول برای وقتی هست که دهانه تخلیه به سوی خیابان یا معابر عمومی باشد که این توضیحات کلا برای قسمت ۵ صفحه 46 است
ولی در صفحه ۵۴ برای حالتی است که دهانه تخلیه روی پشت بام و توسط موتور هواکش است

1 پسندیده

با سلام دهانه های مختلف برای تخلیه هوا با توجه به نوع ذرات آلاینده که از آن مقطع عبور می کنند می توانند جنس های متفاوتی داشته باشند. مثلا در دهانه های خروجی ذرات آلاینده در آشپزخانه های صنعتی می توان از توری فلزی با مقاومت بالاتری نسبت به دهانه های خروجی ذرات آلاینده در آشپزخانه های معمولی ساخته شود.
در همین راستا می توانید به جزئیات دهانه های هوای خروجی گردن غازی در نشریه 128 مراجعه نمایید.

1 پسندیده