انکدور در توربین فلو میتر مغناطیسی

با سلام
۱-در توربین فلو میترها وظیفه انکدور ایجاد پالس است یا شمردن پالس یا هردو؟
۲-خروجی انکدور چیست؟
در این فلومیترها سیگنال ۴ تا ۲۰ به اتاق کنترل ارسال میشود یا پالس به اتاق کنترل میرود؟

1 پسندیده

شمارنده پالس عملا انکودر هست البته این پالس ها خروجی یک سنسور pick-up هستند که می تونه براساس سنسورهای اثر هال باشه یا REED سوییچ. خروجی سیگنال نهایی جریانی هست که به اتاق کنترل ارسال میشه. ایجاد پالس به دلیل حرکت پره توربین از جلوی سنسور pick-up است