برج های تقطیر و جریان رفلاکس

تاثیر حالت خوراک بر روی جریان برگشتی در حالت های مختلف خوراک و در کدام حالت بیشتر از بقیه می‌باشد.
۱دو فازی
۲ مایع اشباع
۳بخار داغ
۴حالت خوراک بر روی جریان برگشتی تاثیر ندارد

سلام دوست عزیز
رفلاکس برج بر اساس مشخصات محصولات تنظیم می‌شود.

ارادتمند
بهروزی‌فر