بیم دتکتور رفلکتوری

آیا حساسیت دتکتور رفلکتوری به دود سیاه بیشتر و به دود سفید کمتر؟و در جایی ک مواد اشتعال به صورت دود سفید هستند نباید از دتکتور رفلکتوری استفاده کرد

سلام مهندس عزیز
بستگی به صعود دود دارد، موادهایی هستن که در هنگام حریق فارغ از شرایط محیطی بدلیل اینکه دارای حرارت کافی نیستن، دود توان صعود ندارد.
موضوع بعدی اینکه مطابق مطالبی که در دوره بیان شده در این شرایطی که فرمودید دتکتور End to End هم می توانید استفاده کنید.