تجهیزات اندازه گیری فشار

سلام استاد. در قسمت سوم ابزار دقیق کاربردی آنجایی که hand held communicator را به PT متصل نمودید از یک مقاومت 250 اهم برای تطبیق امپدانس صحبت شد سوال این است که این مقاومت از کجا بدست می آید؟ 24 ولت باید به سر تجهیز برسد بنابراین مقاومت تجهیز باید بسیار بیشتر از 250 اهم باشد. مولتی متر نیز مقاومت داخلی بزرگی دارد و منبع ولتاژ نیز که باید مقاومت کمی داشته باشد و چرا بدون 250 اهم کار نمیکند؟