تبادل دیتا بین مستر ها و اسلیوها

فرض کنید ساختار مولتی مستر داریم. مستر 1 با اسلیو 1 و مستر 2 با اسلیو 2 ارتباط دارد. گفتیم که مثلا مستر 1 فقط میتونه اطلاعات را از اسلیو 2 بخونه و نمیتونه بفرسته. منظور از خواندن اطلاعات از اسلیو 2 چیست؟ ایا منظور این است که ورودی های اسلیو 2 را میخونه یا خروجی های اسلیو 2 را هم میتونه بخونه؟

  • در واقع سوال من این است اگر نیاز باشه مستر 1 به اسلیو 2 فرمان بده آیا میتوان این ترفند را استفاده کرد که مستر 1 به اسلیو 1 فرمان بده، سپس مستر 2 اطلاعات را از خروجی اسلیو 1 بخونه واین اطلاعات را به اسلیو 2 ارسال کند؟

سلام وقت بخیر
1-منظور این است که مستر 1 ،ورودی های اسلیو 2 و خروجی های اسلیو 2 را هم میتونه بخونه
2-مسترها با هم ارتباطی ندارند
موفق باشی