قطعه مشخص شده روی برد اتو کارش چی هست

اتو بخار داخل دستش یه برد داره که روی برد یک حالت جعبه شیشه ای کوچک وجود دارد و داخل جعبه دو عدد ساچمه فلزی قرار داره که با عمودی و افقی کردن اتو موقعیت ساچمه ها تغیر پیدا میکنه . این قطعه چیست و چه کاری انجام می دهددرود کلید جیوه ای هست برای زمانی که اتو عمودی قرار میگیره المنت رو تو مدار نیاره یه نوع حفاظت هست برای زمانی که مشتری یادش میره اتو رو از برق بکشه