خراب شدن ترموستات اتو بخار

سلام. اتو بخار ترموستات خراب شده اتو روشن نمیشه اما ترموفیوز تست کردم سالم هست . آیا در صورت خراب شدن ترموستات ترموفیوز هم باید تعویض شود؟درود خیر نیازی نیست فقط ترموستات تعویض بشه