فهمید شرایط طغیان برج و نحوی مقابله با آن

سلام
آزمایشات فهمیدن شرایط طغیان برج و نحوی مقابله با آن در صنعت

سلام
در سایت زیر راجع به مشکلات مختلفی که در برج های تقطیر رخ میدهند، توضیح داده:

رایج ترین روش برای فهمیدن بروز طغیان در برج، اندازه گیری اختلاف فشار بالا و پایین برج هست. در این خصوص مقاله زیر را مشاهده کنید:
https://www.emerson.com/documents/automation/white-paper-distillation-column-flooding-diagnostic-dp-transmitter-rosemount-en-87404.pdf

موفق باشید
بهروزی فر