مقاومت 250 اهم در لوپ

با سلام
1- در آزمایشی که برایTTدر بسته ابزار دقیق کاربردی داشتید از منبع و مولتی متر بهره بردید ولی مقاومت ۲۵۰ اهم استفاده نکردید . چرا؟

2- PTهایی که دستگاه هارت را ساپورت نمی کنند و پیچ zeroوspanدارند در شاپ کالیبره نیاز به مقاومت ۲۵۰ اهم ندارند. اگر مقاومت 250 قرار دهیم آیا مشکلی دارد؟
3- میتوان گفت که مقاومت 250 اهم صرفا برای دستگاه هارت است و اگر هارت نداشتیم نباید استفاده شود؟
4- در فیلد وقتی هارت را به ترانسمیتر وصل میکنیم نیاز به مقاومت 250 اهم نیست چون این مقاومت توسط سیستم کنترل فراهم شده. حال اگر ترانسمیتر قابلیت هارت نداشته باشد از آنجایی که سیستم کنترل این مقاومت را در لوپ قرار میدهد ایا مشکلی ایجاد نمیکند؟

1- برای اینکه به دستگاه هارت متصل نشده بود. برای ارتباط با هارت مقاومت 250 اهم لازم است.
2- بله مشکل ایجاد می کند. مقاومت 250 صرفا جهت تغییر پروتکل و فهماندن اطلاعات جریانی برای ترنسمیتر هارت استفاده میشه.
3- بله
4- بله مشکل ایجاد می کند. شما در اینجا هارت ندارین چون ارتباط دستگاه با اتاق کنترل از طریق جریان هست و مقاومت 250 لازم نیست. هارت صرفا پروتکلی هست که جهت برنامه ریزی ترنسمیتر توسط یک handheld communicator استفاده می گردد.