آیا فلومتر ورتکس هم می تواند به صورت جرمی اندازه گیری کند؟

@91#479
خير بيس اندازه گيري حجمي است
و به كمك محاسباتي كه از روي فشار و دماي سيال ميشه چگالي به دست مياد و با ضرب فلوي حجمي در چگالي فلوي جرمي محاسبه ميشه

@91#480
اين حالت موقعي رخ ميده كه دقت اندازه گيري بالا مد نظر باشه معمولا اختلاف اندازه گيري دوتاشون به عنوان معياري از كاليبراسيون لحاظ ميشه مثلا اگه از ٥ مترمكعب بر ساعت بيشتر شد دستگاهها بايد كاليبره شن

آیا فلومتر ورتکس هم می تواند به صورت جرمی اندازه گیری کند؟

و اینکه این حالت دوبل که در عکس هست برای چی استفاده میشه ؟ وقتی که حداقل فواصل نیز رعایت نشده