نحوه اندازه گیری مقاومت زمین

سلام. در قسمت پنجم بخش اول مبحث 13 بسته آموزشی ،استاد ساسان فر فرمودند که برای اندازه گیری هر مقاومت باید اهم متر را به دو نقطه وصل کرد و در ادامه برای پاسخ این سوال توضیحاتی فرمودند ولی جواب سوال را ندادند که برای اندازه گیری مقاومت زمین ، یک سر به الکترود وصل می شود سر دیگر به کجا و صل می شود؟