پتروشیمی تنظیم پارامترهای کنترلی و شبیه سازی با اسپن

سلام
تو اتاق کنترل پتروشیمی وظیفه کدام بخش هستش که پارامتر های کنترلی را تنظیم کند (ابزاردقیق یا بچه های اتاق کنترل مهندسی شیمی) و اینکه آیا در صنعت Kpمنفی داریم گین یا بهره منفی داریم واینکه آیا شما همچین عدادی تا به حال در صنعت داشته اید.
و آیا امکان دارد در مورد هر قسمت از ضرایبی که در تصویر هستش توضیح دهید که چه هستند و چه کاربردی دارند و آیا محاسبات سرانگشی وجود دارد برا زود تر رسیدن به عداد بهینه مورد نظربارگذاری F70D480F-EF0F-462C-BBBF-779531CD0335.jpeg…
بارگذاری 4AE4FC0A-D04E-4788-B983-79F1B3256DBB.jpeg…
در حال پردازش: 534D1275-A18B-41A0-BA15-CE9690F01BF7.jpeg…
بارگذاری AC40CCD0-6FD5-4F06-9BC6-FACB83CAF452.jpeg…