بخش کنترلی و پروسس پتروشیمی

سلام
تو اتاق کنترل پتروشیمی وظیفه کدام بخش هستش که پارامتر های کنترلی را تنظیم کند (ابزاردقیق یا بچه های اتاق کنترل مهندسی شیمی) و اینکه آیا در صنعت Kpمنفی داریم گین یا بهره منفی داریم واینکه آیا شما همچین عدادی تا به حال در صنعت داشته اید.
و آیا امکان دارد در مورد هر قسمت از ضرایبی که در تصویر هستش توضیح دهید که چه هستند و چه کاربردی دارند و آیا محاسبات سرانگشی وجود دارد برا زود تر رسیدن به عداد بهینه مورد نظر


در صنعت وظیفه پیدا کردن ضرایب TUNING برای کنترل بهتر فرآیند با نفر فرآیند و خمکاری بخش ابزار دقیق میباشد .معمولا شرکتهایی که سیستم کنترل را تعبیه و نصب میکنند این ضرایب را برای کنترل بهتر در شرایط راه اندازی و عملیاتی تحت یک نرم افزار یا یک برنامه مثل PC7 SIMENS /YOKOGAWA و…تهیه و راهبری میکنند
در شرایط فعلی این ضرایب برای هر سیستم کنترل pid با توجه به نوع تجهیز متفاوت میباشد.